What teachers are sayingBeth mae athrawon yn dweud

Jeffrey Hancof, History

Excellent rates, plenty of supply work and a supportive team.

- Miss. R Davies

View All

What schools are sayingBeth mae ysgolion yn dweud

Jeffrey Hancof, History

Gwasanaeth o'r radd flaenaf. Service of the highest quality.

- Mr. G M Anderson

View All
Welcome to IntroTeach

Croeso i IntroTeach

  • Yn gwmni sy'n datblygu'n gyflym ym myd staffio ysgol.

    Mae IntroTeach yn cyflwyno staff o safon a phrofiad i ysgolion gyda balchder mawr. Mae staff yn cael eu dewis yn ofalus gan reolwyr y cwmni i gwrdd ag anghenion ysgol unigol.

Latest Tweets

'Tweets' Mwyaf Diweddar